Det er forbudt at bytte plantefrø

Frø_OPENgardenCPH_frøbiblioteker_frøpopup

Frøbiblioteker, frø-nørder, frøbyttemarkeder, haveejere der bytter frø med naboen, grønne iværksættere, urbane farmere, byhaver som høster frø og sælger dem, mindre frøavlere – ja, frøbytte og frøsalg mellem borgere, bliver med denne nye Bekendtgørelse om grønsagsfrø forbudt.

(Blogpost fra februar 2015)
Dermed gør nedenstående tekst, på urimelig vis almindelige borgere kriminelle. Hvorfor? At kriminalisere er bare en af de hårdtslående konsekvenser. Fatalt for en spirende grøn bevidsthed og for de store alvorlige linier: Biodiversitet, klimatilpasning, fødevaresystem, grønt medborgerskab – må jeg nævne blot nogle. Teksten lyder sådan her, den problematiske formulering er mærket med blå :

Bekendtgørelse om grønsagsfrø En bekendtgørelse er: Bekendtgørelser er en betegnelse for en administrativ forskrift udstedt af en forvaltningsmyndighed, oftest et ministeriums departement. En bekendtgørelse udstedes med hjemmel i lov og indeholder regler, som er mere specifikke end den lov, som bekendtgørelsen har hjemmel i, og kan uddybe og præcisere en enkelt paragraf. En bekendtgørelse er gældende for myndigheder og borgere. Når Folketinget har vedtaget en lov, får den minister, som har ansvaret for området, bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler på området. I de fleste tilfælde er det en styrelseschef, der udsteder og underskriver bekendtgørelsen. Ministeren har ansvaret for, at bekendtgørelsen har hjemmel i loven. Bekendtgørelsen har samme funktion som en lov og gælder for det samme som loven, dvs. for både myndigheder og borgere. Derfor skal bekendtgørelsen også offentliggøres i Lovtidende, inden den træder i kraft.
En bekendtgørelser er en betegnelse for en administrativ forskrift udstedt af en forvaltningsmyndighed, oftest et ministeriums departement. En bekendtgørelse udstedes med hjemmel i lov og indeholder regler, som er mere specifikke end den lov, som bekendtgørelsen har hjemmel i, og kan uddybe og præcisere en enkelt paragraf.
En bekendtgørelse er gældende for myndigheder og borgere.
Når Folketinget har vedtaget en lov, får den minister, som har ansvaret for området, bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler på området. I de fleste tilfælde er det en styrelseschef, der udsteder og underskriver bekendtgørelsen. Ministeren har ansvaret for, at bekendtgørelsen har hjemmel i loven. Bekendtgørelsen har samme funktion som en lov og gælder for det samme som loven, dvs. for både myndigheder og borgere. Derfor skal bekendtgørelsen også offentliggøres i Lovtidende, inden den træder i kraft.

OPDATERING 31. Januar 2015: Link til ny ‘Bekendtgørelse om grønsagsfrø’ gældende fra d. 1. februar 2015 – ingen ændringer, desværre!

Jeg bytter frø, og sælger nogle. Alle er fra egen have og lidt fra andres. Således er jeg med til at sikre biodiversiteten, at planterne tilpasser sig og bliver robuste, det sted de vokser. Frøbytte skal der være meget mere af. Lokale frøbiblioteker planlægges for tiden rundt omkring i landet. Det giver utroligt god mening at bytte frø lokalt – både i nationalt og internationalt perspektiv (biodiversitet, sundhed, grønne fællesskaber og klimatilpasning). Vil du vide mere om hvorfor, vil jeg anbefale at du ser denne video med Vandana Shiva: Se video

Frøsamling er en naturlig forlængelse af de første par skridt ud i havedyrkning. Det er helheden og den viden man får om cyklus, der er essentiel – planten fra jord til bord. Man kan bytte sig til nye spændende sorter og så er hjemmehøstede frø mere robuste. De er tilpasset voksestedet og har tilmed en meget høj spireevne (ofte meget bedre, end de frø man kan købe) – glæden er desto større!

Frøbiblioteker: Jeg tror, at frøbiblioteker er nøglen til et mere sikkert og robust fødevaresystem. Frøbiblioteker giver fri adgang til frø, beskytter mangfoldighed og uddanner lokalsamfund i havedyrkning og frøsamling.

Jeg går ind for borgeres frihed til at dele med hinanden. Ovenstående bekendtgørelse burde kun have til formål at regulere kommercielle områder – ikke almindelige borgere – og den slags love må heller ikke være til skade for iværksættere. Jeg er selv en. Interessen for havedyrkning og frøhøst er stærkt stigende. I grønne foreninger oplever man stor medlemstilgang. Efter flere års stilstand er for eksempel Foreningen Frøsamlerne gået fra et medlemstal på 150 til 700 på to år. Mange borgere ved ikke, at det er ulovligt at bytte og sælge de frø man høster i egen have. Hvad siger poltikerne? Ved de det?

IMG_0644

Jeg er medlem af Frøsamlerne. Der høster jeg viden og deler frø og bliver bekendt med ny frølov. Det er afgørende for vores børns fremtid, at biodiversiteten ikke går tabt. Vi skal alle kunne købe, bytte, sælge og udveksle frø.

I Frøsamlerne er indsatsen med at bevare og videreformidle de gamle og udrydningstruede frø og planter ret beset ulovlig i henhold til den nuværende lovgivning. Det vil jeg gerne have lavet om og få skabt rimelige vilkår for, at biodiversiteten mht. fødevarer og -planter kan styrkes og opformeres. I andre lande, især Østrig, har man en mere hensigtsmæssig lovgivning, som er godkendt af og ikke i modstrid med de generelle bestemmelser fra EU.

NYE BEKENDTGØRELSER I 2015, et resultat af arbejdet i Foreningen Frøsamlerne, Landsforeningen Praktisk Økologi, Eventet FRØ POPUP og Dialogforum om EU Sortslovgiving.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sædekorn – nr. 1033 af 03-09-2015:

HTML udgaven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173974

PDF-udgaven: https://www.lovtidende.dk/Forms/L0700.aspx?s31=10&s19=1033&s20=2015

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om markfrø – nr. 1034 af 03-09-2015:

HTML udgaven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173975

PDF-udgaven: https://www.lovtidende.dk/Forms/L0700.aspx?s31=10&s19=1034&s20=2015

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om grønsagsfrø – nr. 1035 af 03-09-2015:

HTML udgaven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173983

PDF-udgaven: https://www.lovtidende.dk/Forms/L0700.aspx?s31=10&s19=1035&s20=2015


Fornylig blev et høringssvar fra Frøsamlerne sendt til Natur- og Erhvervsstyrelsen med håb og forventning til, at der er flere politikere, der vil bakke op så det igen vil blive lovligt at formidle, bytte og sælge frø. Du kan læse hele høringssvaret her: Høringssvar 14. januar 2015

OPENgardenCPH’s favorite urban farms & gardens

Here is e few of my favorite places in Copenhagen. Normally I write in Danish, but since you asked – thanks – from different corners of the world, this is in english, hope everybody is comfortable with that.

‘Favorite Urban’ list is not long yet, but I build on it so that you can return when you want inspiration for urban farms, urban gardens, roof gardens and all edible landscapes.

Follow OPENgardenCPH on daily basis INSTAGRAM ♥ TWITTER ♥ FACEBOOK

Welcome to newcomers to OPENgardenCPH – a blog about #urbanfarming, #practiculture, #slowliving, #edible #biodiversity, #seeds and more ..♥ OPENgardenCPH is a city garden company in Copenhagen. We build gardens in the city, gives presentations and curate workshops on urban farming, green/food literacy and topics within ‘From Garden to Table’. Founded in 2013, OPENgardenCPH is run by architect and urban farmer Signe Voltelen with the support of dedicated people and partners. If you want to know more, have an idea for collaboration or want to host a workshop? Get in touch, we’d love to hear from you!

 


Favorite Urban Farms and Gardens


østergro2ØsterGro – rooftop farm in Copenhagen
I love the view, the mission and the people!

The rooftop farm is located on the roof of an old car auction hall in Copenhagen, Østerbro. As a Community Shared Agriculture (CSA) associationThey cultivate vegetables, keep bees and chickens on their 600 square meter roof.

FACEBOOK
MAP

 

 

Skærmbillede 2015-05-10 kl. 23.35.22

MULD
Here the food comes directly from the garden, check MULD, the idea is strong! Maybe it’s not urban, peri-urban, let’s call it an urban connected farm.

Farming and gatherings in the rural countryside just outside Copenhagen. Mulddamgaarden, short name MULD (Soil in danish) is a small specialty farm with a mission: ‘Shortcutting the way from farm to fork’.

WEB
FACEBOOK
INSTAGRAM
MAP

 

294x294_forside1

Grantoftegaard
A peri-urban organic farm. An eco-social farm with farm shop, goats, chickens and horses. Kitchengarden plots, vegetable gardens and nature. Go there by train and then walk for 20 minutes.

WEB
FACEBOOK
INSTAGRAM
MAP

 

 

 

byhaven-bc3b8nnestativByhaven 2200
A community garden in a public park at the corner of Hørsholmsgade and Stefansgade in Nørrebro, a multicultural and trendy neighborhood of Copenhagen.

Byhaven 2200 is a part of Hoersholmsparken. You can find it on the corner of Hoersholmsgade and Stefansgade, Noerrebro in Copenhavn.

BYHAVEN2200 FACEBOOK GROUP
WEB
MAP

 

 

kongens køkkenhaveKongens Køkkenhave
King’s Vegetable Garden – Workshops in the King’s Garden.

King Christian IV’s ‘Herb Garden Man’ cultivated cabbage plants and flowers for the king’s vegetable garden.Herb Garden Man was called the king’s gardener, at the time 350 years ago. He prepared garden plants early, so that they could later be planted out in the king’s vegetable garden.

Kongens Køkkenhave – Kings Kitchen Garden workshops is developed by OPENgardenCPH.

WEB