Det er forbudt at bytte plantefrø

Frø_OPENgardenCPH_frøbiblioteker_frøpopup

Frøbiblioteker, frø-nørder, frøbyttemarkeder, haveejere der bytter frø med naboen, grønne iværksættere, urbane farmere, byhaver som høster frø og sælger dem, mindre frøavlere – ja, frøbytte og frøsalg mellem borgere, bliver med denne nye Bekendtgørelse om grønsagsfrø forbudt.

(Blogpost fra februar 2015)
Dermed gør nedenstående tekst, på urimelig vis almindelige borgere kriminelle. Hvorfor? At kriminalisere er bare en af de hårdtslående konsekvenser. Fatalt for en spirende grøn bevidsthed og for de store alvorlige linier: Biodiversitet, klimatilpasning, fødevaresystem, grønt medborgerskab – må jeg nævne blot nogle. Teksten lyder sådan her, den problematiske formulering er mærket med blå :

Bekendtgørelse om grønsagsfrø En bekendtgørelse er: Bekendtgørelser er en betegnelse for en administrativ forskrift udstedt af en forvaltningsmyndighed, oftest et ministeriums departement. En bekendtgørelse udstedes med hjemmel i lov og indeholder regler, som er mere specifikke end den lov, som bekendtgørelsen har hjemmel i, og kan uddybe og præcisere en enkelt paragraf. En bekendtgørelse er gældende for myndigheder og borgere. Når Folketinget har vedtaget en lov, får den minister, som har ansvaret for området, bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler på området. I de fleste tilfælde er det en styrelseschef, der udsteder og underskriver bekendtgørelsen. Ministeren har ansvaret for, at bekendtgørelsen har hjemmel i loven. Bekendtgørelsen har samme funktion som en lov og gælder for det samme som loven, dvs. for både myndigheder og borgere. Derfor skal bekendtgørelsen også offentliggøres i Lovtidende, inden den træder i kraft.
En bekendtgørelser er en betegnelse for en administrativ forskrift udstedt af en forvaltningsmyndighed, oftest et ministeriums departement. En bekendtgørelse udstedes med hjemmel i lov og indeholder regler, som er mere specifikke end den lov, som bekendtgørelsen har hjemmel i, og kan uddybe og præcisere en enkelt paragraf.
En bekendtgørelse er gældende for myndigheder og borgere.
Når Folketinget har vedtaget en lov, får den minister, som har ansvaret for området, bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler på området. I de fleste tilfælde er det en styrelseschef, der udsteder og underskriver bekendtgørelsen. Ministeren har ansvaret for, at bekendtgørelsen har hjemmel i loven. Bekendtgørelsen har samme funktion som en lov og gælder for det samme som loven, dvs. for både myndigheder og borgere. Derfor skal bekendtgørelsen også offentliggøres i Lovtidende, inden den træder i kraft.

OPDATERING 31. Januar 2015: Link til ny ‘Bekendtgørelse om grønsagsfrø’ gældende fra d. 1. februar 2015 – ingen ændringer, desværre!

Jeg bytter frø, og sælger nogle. Alle er fra egen have og lidt fra andres. Således er jeg med til at sikre biodiversiteten, at planterne tilpasser sig og bliver robuste, det sted de vokser. Frøbytte skal der være meget mere af. Lokale frøbiblioteker planlægges for tiden rundt omkring i landet. Det giver utroligt god mening at bytte frø lokalt – både i nationalt og internationalt perspektiv (biodiversitet, sundhed, grønne fællesskaber og klimatilpasning). Vil du vide mere om hvorfor, vil jeg anbefale at du ser denne video med Vandana Shiva: Se video

Frøsamling er en naturlig forlængelse af de første par skridt ud i havedyrkning. Det er helheden og den viden man får om cyklus, der er essentiel – planten fra jord til bord. Man kan bytte sig til nye spændende sorter og så er hjemmehøstede frø mere robuste. De er tilpasset voksestedet og har tilmed en meget høj spireevne (ofte meget bedre, end de frø man kan købe) – glæden er desto større!

Frøbiblioteker: Jeg tror, at frøbiblioteker er nøglen til et mere sikkert og robust fødevaresystem. Frøbiblioteker giver fri adgang til frø, beskytter mangfoldighed og uddanner lokalsamfund i havedyrkning og frøsamling.

Jeg går ind for borgeres frihed til at dele med hinanden. Ovenstående bekendtgørelse burde kun have til formål at regulere kommercielle områder – ikke almindelige borgere – og den slags love må heller ikke være til skade for iværksættere. Jeg er selv en. Interessen for havedyrkning og frøhøst er stærkt stigende. I grønne foreninger oplever man stor medlemstilgang. Efter flere års stilstand er for eksempel Foreningen Frøsamlerne gået fra et medlemstal på 150 til 700 på to år. Mange borgere ved ikke, at det er ulovligt at bytte og sælge de frø man høster i egen have. Hvad siger poltikerne? Ved de det?

IMG_0644

Jeg er medlem af Frøsamlerne. Der høster jeg viden og deler frø og bliver bekendt med ny frølov. Det er afgørende for vores børns fremtid, at biodiversiteten ikke går tabt. Vi skal alle kunne købe, bytte, sælge og udveksle frø.

I Frøsamlerne er indsatsen med at bevare og videreformidle de gamle og udrydningstruede frø og planter ret beset ulovlig i henhold til den nuværende lovgivning. Det vil jeg gerne have lavet om og få skabt rimelige vilkår for, at biodiversiteten mht. fødevarer og -planter kan styrkes og opformeres. I andre lande, især Østrig, har man en mere hensigtsmæssig lovgivning, som er godkendt af og ikke i modstrid med de generelle bestemmelser fra EU.

NYE BEKENDTGØRELSER I 2015, et resultat af arbejdet i Foreningen Frøsamlerne, Landsforeningen Praktisk Økologi, Eventet FRØ POPUP og Dialogforum om EU Sortslovgiving.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sædekorn – nr. 1033 af 03-09-2015:

HTML udgaven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173974

PDF-udgaven: https://www.lovtidende.dk/Forms/L0700.aspx?s31=10&s19=1033&s20=2015

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om markfrø – nr. 1034 af 03-09-2015:

HTML udgaven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173975

PDF-udgaven: https://www.lovtidende.dk/Forms/L0700.aspx?s31=10&s19=1034&s20=2015

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om grønsagsfrø – nr. 1035 af 03-09-2015:

HTML udgaven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173983

PDF-udgaven: https://www.lovtidende.dk/Forms/L0700.aspx?s31=10&s19=1035&s20=2015


Fornylig blev et høringssvar fra Frøsamlerne sendt til Natur- og Erhvervsstyrelsen med håb og forventning til, at der er flere politikere, der vil bakke op så det igen vil blive lovligt at formidle, bytte og sælge frø. Du kan læse hele høringssvaret her: Høringssvar 14. januar 2015