Jeg tror det lykkes at få RoundUp af hylderne

Når det kommer til giftstoffer, som er så åbentlyst farlige for børn, naturen, os selv og økosystemet, når WHO lader offentliggøre at Glyphosat med sikkerhed er kræftfremkaldende, når det klart og tydeligt står i Naturstyrelsens rapporter, at der er nedsivning til grundvandet og at mere end 40% af de danske landbrugsjorde er særligt sårbare ift. nedsivningsrisiko – så er det mere end rigelige argumenter for at lade RoundUp fjerne fra byggemarkedernes og havecentrenes hylder.

Der bliver anvendt store mængder RoundUp i de danske haver til trods for, at selv samme giftstof er på Arbejdstilsynets kræftliste…. og når de danske vandværker har helt samme holdning: At RoundUp ikke burde være til salg i butikkerne, Ja, så giver det en helt ualmindelig trang til at forsøge at få skidtet væk fra hylderne!

Mange andre har gjort det.
Coop Danmark​ gjorde for nylig et godt eksempel og stoppede salget. Frankrig forbød salg til private. Holland udfasede. Hvad gør vi i Danmark? – vi sprøjter ufortrødent videre! Både i haverne og i fødevareproduktionen.

 

Kan man ændre det?
Ja, er det korte svar. Og vi må tage et skridt af gangen. Det er omstilling – ikke krig. Hvorfor skal vi rydde dem vi ikke kan lide fra jordens overflade? Det er gift for fremtiden. Den historie har vi ikke lyst til at gentage – vi skal lave en ny, hvor vi bruger naturens mangfoldighed konstruktivt.

Fremtidens historie skal være sådan, at vi kan sige til vores efterkommere: Vi gjorde hvad vi kunne – mens vi kunne. Vi vil være med til at vores børn og børnebørn får de samme muligheder som vi: Rent drikkevand, rene fødevarer. Vi vil ikke være med til, at naturen og vores fælles jord skal være genstand for uforsigtighed og arrogance. Når RoundUp bruges i de private haver, siver det ned i grundvandet og/eller skyldes ud i kloakken og ledes direkte ud i vandmiljøet med fatale skader til følge. Når RoundUp bruges i fødevareproduktionen, siver det ned i grundvandet. Når RoundUp bruges som modningsmiddel i kornproduktion, 10 dage inden høst, ender det aktive stof i RoundUp, Glyphosat, i dyrefoderet. Hvad tænker du om det? Stoffet forsvinder altså ikke, det indgår i kredsløbet.

Vi vil sikre, at miljø og fødevarer ikke er til skade for vores efterkommere.
Når vi både har viden og vilje, må vi også tage ansvar for at ydnytte fælles evne til at skabe forandring –  konstruktivt og til samfundets nytte. Vi er ikke i tvivl om at beslutningstagere vil lytte til os. Sådan har det altid været – hvor der er vilje er der vej.

Derfor, begynder vi med det første skridt: RoundUp skal væk fra hylderne i butikkerne.
Der findes ingen god grund til at sprøjte med det i haverne, når så mange udmærkede giftfrie, naturlige løsninger findes. Det er lige til og oven i købet klimavenligt! Se selv på giftfri-have.dk.

Det giver mening at tage ansvar der, hvor man magter. Vi mener, at det er af afgørende betydning for vores efterkommeres muligheder, og det er med det udgangspunkt dialogen begynder.

SKRIV UNDER HER 


→ Tilmeld dig det månedlige brev om urban farming