Biketour // Urban nature and hanging Japanese gardens

På onsdag viser jeg rundt i Byhaven2200 og to nyanlagte haver på Københavns Museum.

Cykeltur // Byens natur og hængende japanske haver

Mødested / Byhaven2200 / Onsdag 15 – 17

Denne tur begynder i Byhaven2200, hvor vi hører om havens opstart, hvordan haven dyrkes og fremtidsperspektiver. Videre herfra cykler vi til Københavns Museum på Vesterbro, hvor en nyligt åbnet udstilling, ‘Byens Natur – Urban Nature’ giver dig et overblik over de mange byhaver og klimamæssige tiltag i København. Museet har til udstillingen omdannet forpladsen til skolehaver og bagarealet til en have skabt af kunstneren Barbara Cooper (US). Vi slutter af med en kokedamaworkshop – japanske hængende haver.

Turene er planlagt i samarbejde med Tagtomat, Nørrebro Lokaludvalg og er en del af Sharing Copenhagen’s program.

Biketour // Urban nature and hanging Japanese gardens

Meetingplace / Byhaven2200 / 3:00pm – 5:15pm

UK // This guided tour begins in Byhaven 2200 where we will hear about the start-up proces of this urban garden, also how the garden is cultivated and future prospects. From Byhaven 2200 we will ride bikes to the Museum of Copenhagen in Vesterbro, where a new exhibition: ”Urban Nature” provides an overview of the many urban gardens and climate related initiatives that exist in Copenhagen. As a part af the exhibition the museum has transformed the front- and backyard of the museum into an uran garden created by artist Barbara Cooper (U.S.). We will end the day with a kokedamaworkshop – Japanese hanging gardens.

Please bring your own bike.

See you :-)